Projděte se virtuální realitou. V Galerii UM propojují klasické knihy a digitální technologie

8. březen 2018
Projekt Knihovna

Jakou podobu mohou mít klasické analogové knihy v digitální formě? Takovou otázku si pokládá nový výstavní projekt Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze představený v Galerii UM na náměstí Jana Palacha.

Projekt má název „Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze“ a přináší analytický i vizionářský pohled na knihy, jejich minulost i možnou budoucnost. Výstava má dvě roviny, představuje cenné publikace z fondu školní knihovny, které jsou významné z hlediska dějin typografie a grafického designu, a zároveň digitální interpretace těchto děl, na kterých v letním semestru pracovali studenti ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace.

Projekt Knihovna, Galerie UM

„Na začátku byl záměr přiblížit bohatý fond naší školní knihovny, ale zároveň jsme chtěli jít cestou spolupráce s konkrétním ateliérem, takže jsme spolupracovali se studenty. Někteří vytvářeli mobilní aplikace, jiní webové databáze nebo aplikace určené pro online čtení. Takže je to taková směs toho, co je v rámci digitálních médií v současné době možné zkoumat a jak to vztáhnout k tématu knihy,“ říká jedna ze dvou kurátorek výstavy Pavla Pauknerová. A Lada Hubatová - Vacková dodává, které významné publikace školní knihovny, fungující od konce 19. století, jsou v Galerii UM vystavené. „Pozoruhodné je například album ornamentálních předloh Grammar of Ornament Owena Jonese, fotografický foliant Animal Locomotion Eadwearda Muybridge nebo třeba soubor bauhausovských pedagogických příruček z edice Bauhausbücher.“

Projekt Knihovna, Galerie UM

Projekty studentů pak naznačují, jak nové technologie v současném digitální světě proměňují způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby čtení. „Šlo o to analyzovat, co pro ně znamená kniha a jak dalece bude současná a budoucí generace knihu vnímat. Byla tam určitá hranice, aby respektovali originál knihy, aby nešli do nějakého úletu,“ říká vedoucí ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace Petr Krejzek.

Projekt Knihovna, Galerie UM

Nejstarší vystavenou knihou je Gramatika ornamentu anglického architekta a designéra Owena Jonese z roku 1868, vizuální encyklopedie dekorativních předobrazů včetně mimoevropských dekorů. Je složená ze dvaceti kapitol a stovky ornamentálních tabulí. Studenti Jonatan Kuna a Kryštof Novák pro toto nejstarší dílo zvolili vůbec nejmodernější digitální interpretaci - virtuální realitu. Postavili v ní Křišťálový palác, který stál v londýnském Hyde Parku od roku 1851 do roku 1936, kdy toto architektonické dílo podlehlo požáru.

Kryštof Novák a Jonatan Kuna provedou návštěvníky virtuální realitou a výstavou v Křišťálovém paláci vždy v pondělí a ve čtvrtek mezi třetí a čtvrtou hodinou odpoledne. Výstava je zdarma a je otevřená do 7. dubna.